Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc thật kỹ thông tin về chính sách bảo mật: chính sách này mô tả và cung cấp những thông tin cá nhân mà Vaytindung chúng tôi thu thập cũng như là cách sử dụng thông tin này sao cho hiệu quả.

Thu thập thông tin như thế nào?

Khi khách hàng truy cập website và đăng ký nhận bản tin thì thông tin yêu cầu mà bạn phải cung cấp là tên, địa chỉ email… Điều này giúp cho Vaytindung chúng tôi có thể cải thiện về chất lượng dịch vụ và cung cấp đến khách hàng thông tin chính xác và đầy đủ nhất. 

Khi nào thông tin được thu thập?

Thông tin khách hàng chỉ được thu thập khi đăng ký nhận thông báo về bài viết định kỳ hoặc những cập nhất mới trên trang web.

Thông tin được dùng làm gì?

Thông tin của người dùng sẽ được Vaytindung dùng vào những mục đích như sau: 

  • Phát triển chất lượng nội dung của trang web
  • Cập nhật và cung cấp những thông tin mới về những sản phẩm tài chính mới cho khách hàng.

Thông tin được lưu trong bao lâu?

Những thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ được lưu trữ và chỉ khi đăng ký làm thành viên để nhận cập nhật bài viết định kỳ. 

Thông tin này sẽ được hủy khi người dùng yêu cầu hủy đăng ký không nhận thông báo nữa.

Chính sách về việc sử dụng cookie?

Vaytindung không sử dụng cookies cho mục đích theo dõi, vì thế khi truy cập thì bạn có thể chọn cài đặt để máy tính của bạn hiện cảnh báo khi có cookie được gửi đi, hoặc là chọn tắt tất cả các cookies. 

Khi tắt cookie thì sẽ có một số tình năng bị vô hiệu hóa khiến cho một số dịch vụ của Vaytindung sẽ không thể phát huy hết tính năng hiệu quả. 

Và Google AdSense sử dụng cookie để cải thiện quảng cáo nhưng không chứa thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin liên kết với cookie được sử dụng trong quảng cáo có thể được thêm vào tài khoản Google của người dùng. 

Bạn cũng có thể không chọn tham gia cá nhân hóa bằng quảng cáo để không nhận quảng cáo được cá nhân hóa từ Google. 

Các trang liên kết?

Những thông tin về dịch vụ, sản phẩm mà Vaytindung muốn đề xuất giới thiệu đến khách hàng sẽ được cung cấp theo liên kết và những trang web của bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. 

Vaytindung sẽ không chịu trách nhiệm với những nội dung của các bên website được liên kết.