Tùng Ngô

Nợ xấu là gì? Có cách nào xóa nợ xấu được không?

Tìm hiểu về nợ xấu là gì

Chắc hẳn bạn đã nghe qua nợ xấu khi tìm hiểu về thị trường tài chính. Tuy nhiên, lại không biết chính xác được định nghĩa như thế nào? Cách để phòng tránh không rơi vào nợ xấu? Hoặc cách xóa nợ xấu nhanh nhất khi mắc phải?